Társoldalak

Youth is Tolerance eurode europa inter- Otletfa romain Tanuljunk róluk, hogy együtt tanulhassunk

Üdvözöljük a Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület oldalán!

Egyesületünk olyan civil szervezet, melyet társadalomtudományokkal foglalkozó kutatók és egyetemi oktatók hoztak létre, abból a célból, hogy kutatási és publikációs tevékenységükkel hozzájáruljunk szűkebb működési területünkön, a Dél-Alföldi Régióban, és az országos szinten megfigyelhető társadalmi változások és átalakulások minél szélesebb körű feltérképezéséhez. Szervezetünk kiváló kapcsolatokat ápol Magyarország egyik legjelentősebb tudományos központjának számító Szegedi Tudományegyetemmel, tagjaink közül többen az egyetem munkatársai. Az elmúlt évek során számos jelentős tudományos munkában vettünk részt az egyetem különböző tanszékeivel közösen és ez az együttműködés a jövőben is folytatódik. Szakértői stábunk részt vállal a civil társadalom erősítésére irányuló regionális és országos stratégiák tudományos háttéranyagainak összeállításában. A rövid távú terveinkben kiemelt szerepet tölt be egy nemzetközi tapasztalatcsere-fórum életrehívása, amely a tágabban vett humán- és társadalomtudományok legújabb eredményeinek megismertetését hivatott betölteni.

Legfrissebb hírek, írások

Youth is Tolerance projekt

A „Youth is Tolerance” projekt célja, hogy felmérje a romaellenes sztereotípiákat, valamint kialakítsa a 14-25 éves fiatalok körében a tolerancia átfogó modelljét Bulgáriában, Romániában, Görögországban és Magyarországon. Ehhez a kortárssegítés modelljét használja, mely széles körben képes bevonni és aktivizálni a fiatalokat, annak érdekében, hogy áthidalják a romaellenes sztereotípiákat.


Tanuljunk róluk, hogy együtt tanulhassunk

A Tanuljunk róluk, hogy együtt tanulhassunk című projekt célja a harmadik országbeli tanulók közoktatási integrációs helyzetének feltárása. Ugyan a jogszabályok garantálják a harmadik országbeli tanulók magyar állampolgárokkal azonos közoktatáshoz való hozzáférési esélyét, ez a valóságban mégsem teljesül. A sikeres integrációs politikához szükséges a közvetett célcsoport számának ismerete és azoknak a tényezőknek a feltárása, amelyek hátráltatják/támogatják iskolai integrációjukat.


Roma in EU (Romák az EU-ban)

A romák integrációját szolgáló konkrét intézkedések megtétele sok esetbe nehéznek bizonyul, lévén a kulturális és társadalmi különbségek nehezen áthidalhatónak tűnnek, és ennek egyik fő oka a roma tradíciókkal kapcsolatos gyakorlati és elméleti ismeretek hiánya, csakúgy mint a problémamegoldás és konfliktuskezelés képességeinek, illetve a tolerancia és a motiváció hiánya azon hivatásos mediátorok, tanácsadók és trénerek között, akik romákkal (is) dolgoznak.


Ötletfa

Projektünk keretében Szegeden és Hódmezővásárhelyen hozzá kívánjuk juttatni a fiatalokat mindazon információkhoz, amelyek segítik az életben való eligazodásukat, továbbá segíteni kívánjuk őket olyan készségek kifejlesztésében, amelyek hozzájárulnak aktív állampolgárrá válásukhoz. Ennek érdekében információs pontot (Szeged) és információs és tanácsadó irodát (Hódmezővásárhely) hozunk létre, ahol a betérő fiatalok könnyen hozzájuthatnak a lehetőségeiket növelő információkhoz. Mobil infopontokkal, illetve közvetlen megkeresés segítségével elérjük és aktivizáljuk a telepeken élő, jellemzően hátrányos helyzetű fiatalokat, elősegítve magasabb szintű társadalmi részvételüket, tudatos – jó példaként szolgáló – személyiséggé válásukat. Tanácsadási szolgáltatásunkkal egy produktívabb életút megteremtését tesszük lehetővé számukra. Elősegítjük a többségi társadalom, illetve a magyarországi kisebbségek (kiemelten romák) egymás közötti párbeszédét, egy toleráns, elfogadó attitűd kialakítását.


Bejelentkezés